سراب دره شهر

آتشکده موشکان چرداول

موزه تاریخ کشاورزی

سدچم گردلان ملکشاهی

طاق شیرین و فرهاد ایوان

دریاچه دو قلو ایوان

موزه تاریخ طبیعی ایلام

تنگه زید بدره

دره ویژدرون ملکشاهی

روستای حیدرآباد میشخاص

روستای کلم بدره

روستای خوران ایوان

آبشار ماهوته آبدانان

تنگه کافری بدره

قلعه میرغلام هاشمی دره شهر

تنگه زرانگوش بدره

دربند بدره

تنگه رازیانه بدره

چشمه قیر دهلران

سد دویرج دهلران

کلیه حقوق برای اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان ایلام محفوظ است.